Produkty

GibbsCAM je CAD/CAM software pro přípravu NC kódu pro CNC obráběcí stroje.
Na základě elektronického výkresu nebo 3D modelu, lze snadno připravit NC kód téměř pro jakýkoliv typ CNC obráběcího stroje. Díky vlastnímu CAD modulu lze nakreslit samotnou obráběnou součást, nebo upínky či polotovar.
Díky různým typům simulace programu lze snadno v průběhu programování zjistit kolize, podřezy, zbytkový materiál a tak včas optimalizovat celý výrobní program.
Nutností u víceosého programování, zvláště pak u 5 osých strojů či více kanálových strojů je nezbytná simulace stroje, kterou lze snadno ověřit obrobitelnost součásti ještě před převzetím zakázky. S tím souvisí i možnost tvorby časových studií, díky  takto vytvořené kalkulaci bude cenotvorba mnohem snazší a přesnější.

Tento software pokryje většinu vašich technologických potřeb obrábění:

-soustružení
-frézování 
-vícekanálové stroje
-obrábění na upínacích věžích
-elektroerozivní řezání (EDM)
-řezání laserem

 Máte-li zájem o více informací či prezentaci tohoto software, kontaktujte mě ZDE.

ZW3D je plnohodnotný konstrukční CAD software, který už od základní verze nabízí velmi výkonné řešení za mimořádně nízkých nákladů. Tvorba 3D modelů, sestav, zpracování mračna bodů (z 3D scannerů), tvorba výkresové dokumentace, plechových dílů, prohlížení souborů a mnoho dalších funkcí.
Vhodný je do každé dílny či konstrukční kanceláře. Obsahuje spoustu převodníků, lze tak otvírat různé formáty:

DWG/DXF
-STEP
-IGES
-ACIS
-Catia V4/5/6
-NX
-Creo
-ProE
-SolidWorks
-SolidEdge
-Inventor
-Parasolid
-STL
-VDA

 Máte-li zájem o více informací či prezentaci tohoto software, kontaktujte mě ZDE.

Cimco Edit je software určený pro verifikaci výstupu z CAM, simuluje tedy konečný NC kód v daném jazyku stroje, kdežto standardní simulace v CAM je pouze virtuální, lze tedy pustit do stroje NC data, která mohou být špatná například chybou v postprocesoru. Jinými slovy, simulace v CAM se bude zdát v pořádku, ale ve stroji dojde k chybě či kolizi. Cimco Edit umožňuje simulovat různé řídící systémy a tak eliminovat chyby v drahách nástrojů.

Další modul je Cimo CNC Calc, je to programovací software pro méně náročnou práci, především 2,5D frézování a soustružení. Lze v něm nakreslit výrobek, nebo importovat DXF výkres a dráhy potom pouze označit, určit řezné podmínky a vygenerovat blok. Tento způsob programování je vhodný pro programátory a obsluhu, která rozumí ISO programování. Díky možnostem úpravy postprocesoru, lze výstup upravit dle požadavků zákazníka.

Máte-li zájem o více informací či prezentaci tohoto software, kontaktujte mě ZDE.